ČLOVĚK RENESANČNÍ

Architekt, malíř, sochař, (dis)grafik, spisovatel…ale také kutil, zahradník, manžel, zeť (nářků), otec, (džingis)tchán, strýc, švagr a hrdý děda!